EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi

Her geçen gün artan enerji ihtiyaçları, enerjiyi verimli kullanım zorunluluğunu da beraber getirmiştir.

EN 16001 sisteminin kurulması enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Bu tasarruf ve enerji sistematik yönetimi yoluyla sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

EN 16001 enerji yönetim sistemi geliştirmek, bir politika çerçevesinde yasal şartları, önemli enerji gereksinimleri, hedefleri etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir.

Tüm işletme ve kuruluşların her kademedeki boyutları için yararlı bir belge ve çeşitli, kültürel, coğrafi ve sosyal koşullara uygundur.

Bu standart faaliyetleri bir organizasyonun kontrolü altında gerçekleştirilir. EN 16001 bağımsız olarak veya herhangi bir diğer yönetim sistemi ile entegre kullanılabilir. Kullanımı kolaylaştırmak için, bu standardın yapısı ISO 14001 yapısına benzer.

EN 16001 SİSTEMİ NASIL ORGANİZE EDİLİR.

a) Enerji Performansı iyileşme sağlayacak sistematik bir şekilde
geliştirin
b) Bir enerji yönetim sistemi geliştirerek uygulanmasını koruyun.
c) Enerji politikası ile uyumundan emin olun.
d) Çevre ile uygunluk sağlayın
e) Harici bir kuruluş tarafından enerji yönetim sistemi belgelendirme
f) Standart ile kendi değerlendirme ve kendi uygunluk deklarasyonunuzu
yayınlayın.
EN 16001 Kimler için?
Enerji ve tesis yöneticileri
Çevre ofisleri ve yöneticileri
Enerji mühendisleri
Enerji danışmanları
Finans direktörleri
Politika geliştirici ve yöneticileri
Mimarlar ve sörveyörler
Enerji değerlendirmecileri